+46708451616
info@sisusales.com

Partners för tillväxt

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda en bredd av kompetenser, kunskaper, och verktyg, alla högrelevanta för förverkligande av en tillväxtstrategi. 

Partners för tillväxt:

Konsult- och utbildningsföretag ledarskap och affärsmannaskap

Mediebyrå

Frilans copywriter, skribent och kommunikatör.

Internationell försäljning, strategisk försäljning

Strategisk rådgivning, Turn around projekt

IT- och webblösningar.

Reklam och kommunikation

Kunddriven affärsutveckling inom tjänste-, kommunikations- och informationssektorn

Affärsutveckling baserat på marknads- och kundinsikter

Marknadsundersökningar, kartläggningar och analyser

Företagsinformation för
real-time sales

Organisationsutveckling