+46708451616
info@sisusales.com

Om Sisu

Sisu – ett avgörande finskt karaktärsdrag

Sisu är kanske det av finnarnas mest kända karaktärsdrag. Man kunde säga kortfattat att sisu innebär jävlaranamma, styrka, envishet och uthållighet.

Den finska sisun är en inneboende urkraft, ett urgammalt fenomen som vuxit fram under tuffa tider, som innebär att man kämpar, biter ihop, ger inte upp. Man jobbar uthålligt med det man ska åstadkomma.

Sisu kan handla om att ha en målsättning och inte släppa taget även om man möter motgång och det är tufft. Det är motsatsen till att ge upp.  Sisu kan också handla om att våga, att våga att ta sig an uppgifter som man inte genast ser hur man ska lösa.

Frilansjournalisten, och författaren Joanna Nylund har skrivit en bok om den finska sisun som för en tid sedan gavs ut på engelska i Storbritannien. Hennes bok ”Sisu: The Art of Finnish Courage” går på djupet i den finska sisun.
Joanna Nylund säger att sisu är ett ord som är omöjlig att översätta, eftersom begreppet sisu står för så mycket.

Joanna Nylund:
– Sisu handlar om mod, uthållighet, envishet, ihärdighet och beslutsamhet säger. För mig personligen är det en slags glad beslutsamhet. Juha Lappalainen (kommunikationsexpert, reds. anm.), som jag intervjuade för boken, säger det bra då han säger att det djupast sett handlar om att tycka om sig själv. Sisu kan också vara att på något sätt ta sin plats i världen, att tro på sig själv och sin förmåga på ett sunt sätt.

Exempel synonymer till sisu:
kampvilja, uthållighet, seghet, ihärdighet, tåga, kämpaglöd, go, energi, fighting spirit

Exempel motsatsord till sisu:
kraftlöshet, apati, uppgivenhet