+46708451616
info@sisusales.com

Säkra affärsmässigheten

Säkra affärsmässigheten och dina planer förverkligas

Graden av affärsmässighet hos säljande roller avgör om planerna för verksamheten förverkligas i linje med ledningens önskemål. Brister i affärsmässigheten kan leda till sämre lönsamhet än planerat, ineffektiv kundbearbetning, felaktig försäljningsmix, sjunkande kundnöjdhet eller försämrat förtroende bland kunder. Vill man att personal i säljande roller jobbar i linje med ledningens önskemål, enligt affärsplanen, bör man arbeta aktivt med att säkra affärsmässigheten bland säljande roller.

Definitionen av affärsmannaskap

Affärsmannaskap är ett begrepp som ofta används inom affärsvärlden. Termen beskriver en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.. Källa: Wikipedia.

”Att jobba med att öka affärsmannaskapet gör att kunden och affären hamnar i fokus. Det leder nästan alltid till ökad försäljning och vinst tack vare nöjdare kunder”

”Patrik Norqvist, Försäljningschefen”

Vi har verktygen för ökad affärsmässighet

Kanske också du, som många andra ledare och chefer, tycker det finns brister i säljarnas affärsmässighet, att säljarna säljer på pris, säljer fel produkter eller tjänster, att säljarna inte bearbetar marknaden optimalt, eller bara knyter kunden till sin person och inte till företaget. Situationerna är ofta olika men samtidigt är verktygen i vår verktygslåda många och anpassningsbara. Vi har en beprövad arbetsmetod för att reda ut gapen och hitta förbättringsmöjligheter. Målbilden i våra samarbetsprojekt är att utveckla affärsmässigheten bland säljande roller till den nivå som ledningen önskar. Ledord i våra projekt är förankring, samsyn, och inspiration. Nedan några av de frågeställningarna vi brukar arbeta igenom gemensamt i olika beprövade former med företagsledning och personal i säljande roller.

Relevanta frågeställningar

Affärsmässighet inom vårt företag
Förståelsen kring vilken roll säljaren spelar och vilka effekter ens agerande resulterar i
Vilken roll säljaren har i företaget och hos kund (Customer Life Time Value)
Företagets affärsmodell (ekonomiska eller logistiska orsaker och samband)
Förankring av affärsplan
Vad görs för att få säljarna brinna för uppgiften
Kännedom kring det värde man erbjuder
Begreppet kvalitet
Affärsmässighet ur ett kundperspektiv
Optimalt nyttjande av säljstöd och hjälpmedel
Företagets värdegrund
Kundkategorisering grunden till optimal kundbearbetning
Den relativa marknadspositionen
Affärsmannaskapet synligt på agendan (synliggöra/aktivera/exemplifiera)
Begreppet internkund